|INNOVACIÓ| Estadística Municipal actualitza les seues dades amb informació sobre el covid, ocupació i mobilitat

L’Oficina Municipal d’Estadística ha incorporat documentació sobre diferents aspectes de l’activitat en el municipi, que es poden consultar a través de la web municipal i dels comptes en xarxes socials. Les últimes publicacions inclouen les actualitzacions sobre economia i ocupació i sobre mobilitat. Així mateix, s’ofereixen les últimes dades sobre la pandèmia de covid-19.

Les novetats es presenten en la web en quatre apartats: Últimes dades, Catàleg de Publicacions, Panells interactius, i Covid-19. En l’espai d’Últimes Dades, s’inclou informació sobre la Desocupació registrada a la ciutat a data de desembre de 2020, desglossada per districtes i barris. I així mateix, s’informa sobre les Afiliacions a la Seguretat Social, també a desembre de 2020. El segon bloc este apartat està dedicat a la mobilitat, i es recullen les dades de l’aeroport, EMT i Metrovalencia en la mateixa data.

En l’apartat de Catàleg de Publicacions es dona divulgació als continguts de la revista digital Dades, dedicada al quart trimestre de 2020. I en l’apartat de Panells Interactius s’ofereixen tres continguts complementaris: el Visor d’Àrees Vulnerables, el Panell d’indicadors de conjuntura i, finalment, la Informació meteorològica – MeteoVLC.

Finalment, i com en els últims mesos, s’actualitza l’apartat dedicat a la COVID-19, amb els seus tres continguts específics: Incidències, Panell d’Indicadors, i Informació sociodemogràfica.

Totes les novetats poden ser consultades per la ciutadania, tant en la web de l’Oficina d’Estadística Municipal com en el seu compte de Twitter