L’Ajuntament edita l’anuari estadístic de la ciutat corresponent a 2018

L’Ajuntament de València ha editat l’Anuari Estadístic de la Ciutat de València corresponent a l’any 2018, elaborat per l’Oficina d’Estadística, en el qual s’arrepleguen tot tipus de dades relatives a les característiques de la població, la seua evolució, origen, ocupació i nivell de renda, així com unes altres sobre els barris i districtes, cens d’activitats econòmiques o cens de vehicles, amb novetats respecte a edicions anteriors en relació a dades de soroll i contaminació, indicadors del mercat de l’habitatge, nivell d’estudis dels valencians i valencianes o empreses dedicades a l’activitat turística.

«Des de l’Ajuntament volem impulsar un sistema coherent de producció, emmagatzematge, explotació i difusió de la informació de caràcter estadístic en la nostra ciutat, i fer-ho amb un disseny que ens permeta complir amb els màxims requeriments de qualitat i des del compromís amb l’aplicació de les Bones Pràctiques en l’estadística pública», ha afirmat el regidor de Control Administratiu, Carlos Galiana, amb motiu de l’edició de l’Anuari Estadístic de la ciutat de València corresponent a 2018.

Es tracta de l’edició número 34 de l’Anuari Estadístic de la Ciutat de València, la publicació del Departament d’Estadística Municipal més difosa i coneguda de les que realitza este departament. L’edició d’enguany inclou més de 700 taules de dades, complementades amb 222 gràfiques i 64 cartogràfiques de la informació. El CD inclou, a més, un conjunt important de publicacions del Departament d’Estadística en la seua última actualització.

L’Anuari permet la reconstrucció de múltiples sèries històriques de gran importància per al coneixement dels diferents aspectes de la realitat de València. Al llarg de més de tres dècades ha anat reflectint, juntament amb la resta de publicacions del Departament d’Estadística, els canvis que ha experimentat la nostra ciutat en este període i ha permès accedir a l’evolució de variables fonamentals per a la realització de qualsevol estudi. La informació estadística és un element essencial per a la planificació de l’activitat municipal, la definició d’objectius i indicadors i el seguiment dels plans dels diferents Departaments.

«L’evolució dels indicadors socials a través de les sèries estadístiques és una eina poderosa per a l’avaluació de les polítiques públiques i facilita a la societat la possibilitat del seguiment de les actuacions i els seus resultats. Disposar d’informació fiable és condició per a l’exercici efectiu de la participació social», ha assenyalat el regidor de Control Administratiu.

Dins dels continguts nous d’esta edició de l’Anuari Estadístic 2018 podem ressaltar l’ampliació de la informació disponible respecte al nivell d’estudis de la població; la classificació dels vehicles segons tipus de motor (gasoil, gasolina, elèctrics, híbrids, gas…); indicadors del mercat de l’habitatge (esforç financer, temps mitjà de venda, preu mitjà de venda d’habitatges per metre quadrat…); registre de notaries, empreses de turisme, nivells de contaminació, mapa del soroll, centres hospitalaris i escolars segons exposició a sorolls, renda mitjana per llar, per unitat de consum i per persona per al total de la ciutat i per districtes, etc.

 

Anuari Estadístic de la Ciutat de València 2018